diana danielle beeson dan kekasih shamsul yusof haslam